Kampanjer

Genom kampanjer kan du tala mer direkt med dina användare
och nå dem på ett personligare plan.


Det är mycket som tävlar om användarnas uppmärksamhet i de digitala medierna, det krävs både relevans och nytänkande för att slå igenom bruset. Användare är trötta på att bombarderas med budskap, samtidigt som de förväntar sig mycket när de väl engagerar sig i ditt varumärke.

Strategi & koncept

Kommunikation är inget självändamål, den har alltid ett syfte och ett mål.  För att kunna nå dessa och öppna upp för en diskussion måste man förstå vem man talar med, dennes behov och hur ditt varumärke passar in bilden. En kommunikationsstrategi handlar kort sagt om hur vi ska kommunicera – prata och lyssna – för att uppnå våra mål.

Att ta fram ett kommunikationskoncept handlar om att omvandla lärdomarna från strategifasen till ett väl formulerat budskap och en kreativ idé om hur man bäst når målgruppen med dessa. Ett bra kommunikativt koncept ska stärka varumärket långsiktigt och fungera oavsett kanal.

Skräddarsydd upplevelse

Kampanjer och webbsidor är allt som oftast responsiva och fungerar i olika enheter. Det är dock stor skillnad på att vara tillgänglig och att utnyttja mediet till sin fulla potential. För att mottagaren ska få den bästa upplevelsen gäller att förstå olika enheters möjligheter, begränsningar och i vilka sammanhang de används och anpassa upplevelsen därefter.

Mät resultatet

De stora fördelarna med digitala kampanjer är att det går att rikta dem och mäta effekten väldigt enkelt. Med tydligt definierade mål kan man sedan förfina målgruppen och budskapet för att vara så relevant som möjligt.Din webbläsare är utdaterad och osäker!

Vänligen uppdatera din webbläsare för att få en bättre och säkrare upplevelse på nätet. Uppdatera min webbläsare nu!

Jag vet, sluta tjata.